Vietnes jaunumi

ATBALSTS DOCĒTĀJIEM MOODLE IZMANTOŠANĀ

by LiepU Moodle administrators -

E-studiju metodiķe Madara Priedoliņa madara.priedolina@liepu.lv, darba laiks – darba dienās no 8:30 – 12:00 un no 13:00 - 16:00 (piektdienās no 8:30 - 12:00), Lielā iela 14, 239.telpa. 

  • Atbalsts materiālu, uzdevumu izvietošanai MOODLE;
  • Jaunu studiju kursu izveide;
  • Studiju kursu sadalīšana (klātiene, neklātiene, angļu valoda, latviešu valoda);
  • Vērtējumu izlikšana.

IT centrs itcentrs@liepu.lv (pieprasījumi tiks apstrādāti vienas darba dienas laikā)

  • LAIS, MOODLE un MS TEAMS piekļuves datu iegūšana un atjaunošana (ar E-MOBILE paroļu atjaunošanu var veikt patstāvīgi);
  • Digitālo mācību materiālu izstrāde (video, audio, darbs ar Microsoft 365 programmām);
  •  Digitālo mācību materiālu formātu maiņa;
  • Skenēšanas pakalpojumi.

Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā

by LiepU Moodle administrators -
                            

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā ikvienam interesentam, kuram ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt interesējošus vai karjerai nepieciešamus studiju kursus, apmeklēt Liepājas Universitātes pamatstudiju un maģistrantūras pilna vai nepilna laika studiju kursus klausītāja statusā 2023. gada pavasara semestrī.


Pieteikšanās studiju kursiem/studiju moduļiem (izņemot  tālmācībā apgūstamiem kursiem) notiek Mūžizglītības nodaļā divu nedēļu laikā no semestra sākuma. 2023. gada pavasara semestra sākums 2023. gada 6.februārī. Aicinām pieteikties ne vēlāk kā līdz 2023. gada 17. februārim.

Persona var reģistrēties:

- pamatstudiju kursu apguvei studiju programmās, ja ir iegūta vidējā izglītība.
- maģistra studiju kursu apguvei studiju programmās, ja ir iegūta bakalaura/ tai pielīdzināta
izglītība.

Maksa par 1 KRP no 36 EUR.


Plašāka informācija par KLAUSĪTĀJA statusu https://min.liepu.lv/
Kontaktpersona: Viktorija Jākobsone E-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv Tālrunis: 29326676