Vietnes jaunumi

MAZĀ AKDĒMIJA

MAZĀ AKDĒMIJA

nosūtīja LiepU Moodle administrators
Atbilžu skaits: 0

12. decembrī Liepājas Universitātes (LiepU) Mūžizglītības nodaļa interesentiem piedāvā populārzinātniskā lekciju cikla „Mazā akadēmija” lekciju „Cilvēka uzvedības kultūras fenomena analīze”, kuru vadīs LiepU lektore Mg.psysh., Mg.sc.educ. Ērika Gintere.

 

Šajā lekcijā klausītāji tiks iepazīstināti ar mūsdienu ikdienas uzvedības kultūras dažādām niansēm, kas reizēm veido neizpratni, komunicējot ar kolēģiem, domu biedriem, biznesa partneriem, ģimenes locekļiem. Lektore runās arī par sociālo attiecību veidošanu apstākļos, kad padziļinās sociālā noslāņošanās, krīzi darba sfērā, kas saistīta ar darba tirgus attiecībām, kā arī personības krīzi, kas saistīta ar izmaiņām ierastajā dzīves modelī.

 

„Mazās akadēmijas” lekcija klausītājiem ir bez maksas. Tā notiks Liepājas Universitātē, Lielajā ielā 14, 243. telpā, no plkst. 17:00 līdz 18:30.