Brīvās izvēles kurss studiju programmu "Datorzinātnes" un "Informācijas tehnoloģija" studentiem