Brīvās izvēles (C daļas) kurss Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentiem
Kursa apjoms - 2 kredītpunkti