Kurss Bdat2 grupas studentiem 2013.gada rudens semestrī
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti
Kursa pārbaudījums: eksāmens