Kurss Bdat2 un Bit2 grupu studentiem 2013.gada rudens semestrī
Kursa apjoms: 2 kredītpunkti