Kursa ietvaros tiek apgūtas zināšanas par profesionālu Web lapu izstrādi, Web biznesa risinājumiem, multimediju tehnoloģiju pielietojumu interneta risinājumu izstrādē.