Kurss bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 2.gada studentiem 2013.gada pavasarī