Brīvās izvēles (C daļas) kurss Bdat3 un Bmat3 grupas studentiem 2012.gada rudenī
Kursa apjoms - 2 KRP