Kurss sniedz ieskatu vadītāja darbā nepieciešamā vadības instrumentārijā. Galvenās tēmas: vadīšanas funkcijas, organizatoriskās struktūras, plānošanas instrumenti, biznesa pārvaldības modeļi, deleģēšana, rasošanas vadības pamatprincipi, t.sk., efektivitātes paaugstināšanas metodes, LEAN menedžments, 6Sigma u.tml.