Izstrādājot studiju darbu, studējošais attīsta izpratni un spēj novērtēt teorijas nozīmību praktiskā uzņēmuma darbībā tirgus apstākļos, iepazīst ar pētījuma teorētiskām nostādnēm attīstot prasmi veikt praktiskus  pētījumus  un  prezentēt  to  rezultātus.