Kursa akadēmiskā bakalaraura studiju programmas "Fizika" 3.gada studentiem 2011.gada rudenī