Kursa laikā studējošie tiek iepazīstināti ar uzņēmējdarbības priekšnosacījumiem, uzņēmējdarbības plānošanas un organizēšanas procesu. Kurss sniedz zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, biznesa idejām, makrovidi, tās analīzes metodēm, plānošanas lomu un būtību, produktu un tā kvalitāti, uzņēmuma iekšējo vidi, riskiem un galvenajām problēmām uzņēmējdarbībā.