Kurss piedāvāts datorzinību bakalaura programmas studentiem, trešais kurss un matemātikas bakalaura programmas studentiem, otrais-trešais kurss.