Kursa apguves laikā studenti iepazīstas ar organizācijas būtību, veidiem un tās pamatelementiem, vadītāja darbības pamatelementiem: plānošanu, lēmumu pieņemšanu, stratēģiju noteikšanu, problēmu un konfliktu risināšanu. Studenti iepazīstas ar dažādiem vadītāja stiliem un to raksturīgākajām izpausmēm organizācijas vadīšanā.