Mērķis: Veicināt un attīstīt pētnieciskā darba pamatprasmes konkrēta uzņēmuma problēmas identificēšanā un risināšanā.
Students veic uzdevumus saistībā ar studija darba mērķi un piedāvāto saturu; sagatavo iesniegšanai studiju darbu un prezentē tā rezultātus.
Studiju darbs tiek izstrādāts zinātniskā vadītāja vadībā. Studiju darbs strukturējams un noformējams atbilstoši LiepU metodisko norādījumu prasībām.