C++ programmēšanas valodas pamati

Kursa "Programmēšana" mācību materiāli studiju programmu "Datorzinātnes", "Informācijas tehnoloģija", "Mehatronika", "Matemātika, fizika un datorzinātnes" 1. kursa studentiem 

1. semestris

4 KRP

Gala pārbaudījums - eksāmens